Munkavédelmi képviselő megválasztásának szabályai - Vegyiprop Kft

Munkavédelmi képviselő megválasztásának szabályai

A választást kell tartani, ha a gazdálkodó szervezetnél munkavállalók létszáma legalább 20 fő.

Ha a munkáltató 20 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat az alábbi feltételek estében a választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége:

  • a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában
  • a munkavállalók többsége is kezdeményezheti a választást.

A munkavédelmi képviselő megválasztásánál a munka törvénykönyvéről szólóévi I. törvénynek (Mt.) az üzemi tanács tagjaira vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően (értelemszerűen) alkalmazni.  

Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 hónapja a munkáltatónál munkaviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik.(az újonnan alakult munkáltatót kivéve).

Nem választható munkavédelmi képviselővé, aki

  • munkáltatói jogot gyakorol,
  • vezető hozzátartozója,
  • választási bizottság tagja,
  • munkáltatónál munkaviszony keretében munkavédelmi feladatot lát el.

A választás menete

Első lépés a választási bizottság létrehozása:

  • a választási bizottság feladata a választás előkészítése, lebonyolítása, a választási eljárási szabályainak megállapítása
  • a bizottság létszáma legalább 3 fő
  • a választás időpontja előtt legalább 60 nappal kell megalakítani. A bizottságot az üzemi tanács, ennek hiányában a munkavállalók hozzák létre

Második lépés a jelölt állítás.

Választható munkavállalók névsorát a választási bizottság állapítja meg. A névsort közzé kell tenni a választást megelőzően legalább 50 nappal. Jelöltet állíthat a választásra jogosult munkavállalók legalább 10%-a vagy választásra jogosult 50 munkavállaló vagy a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet.

A választási bizottság a jelöltet a választást megelőzően legalább 30 nappal nyilvántartásba veszi. A jelöltlistát a választási bizottság a választást megelőzően legalább 5 nappal közzéteszi.

A jelöltállítás akkor eredményes, ha a jelöltek száma az előre meghatározott munkavédelmi képviselők számát eléri vagy meghaladja. Ha a jelöltállítás eredménytelen a jelöltállítási időszakot 15 nappal meg kell hosszabbítani.

A munkavédelmi képviselőt titkos szavazással választják meg 5 évre.

Az a jelölt lesz megválasztott munkavédelmi képviselő, aki a leadott szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át megszerzi. A választási bizottság feladata az eredmény megállapítása, arról jegyzőkönyv készítése és annak közzététele.

A munkavédelmi képviselő megbízatása a választási jegyzőkönyv közzétételét követő munkanapon kezdődik. A jegyzőkönyv megőrzése a munkavédelmi képviselő feladata a megbízatás megszűnéséig. Az érvénytelen választás esetén ez a munkáltató kötelezettsége.

Akkor érvényes a választás, ha a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett. Érvénytelen választás esetén a választást 90 napon belül meg kell ismételni, és az új választást 30 napon belül nem lehet tartani.

A megismételt munkavédelmi képviselő választás akkor érvényes, ha a választásra jogosult munkavállalók több mint egyharmada részt vett. Ha a megismételt választás is érvénytelen, újabb választást csak 1 év múlva lehet tartani.