Munkavédelmi képviselők is koszorúztak a Munkában megrokkantak és elhunytak emléknapján - Vegyiprop Kft

Munkavédelmi képviselők is koszorúztak a Munkában megrokkantak és elhunytak emléknapján

Az 1299/2012. (VIII. 13.) számú Kormányhatározat minden év április 28-át, a munkabalesetben elhunyt, illetve megrokkant munkavállalók emléknapjának nyilvánította. Ehhez kapcsolódóan hagyományosan minden évben koszorúzásra kerül sor a volt Csepel Művek területén található emlékműnél.

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége kezdeményezésére Európában egyedülálló emlékmű készült a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emlékére (Csepel, Dunasor 18. szám – Csepel Művek II. Főkapu), amelyet 2010. április 28-án avattak fel.

A magyar kormány 2012-ben április 28.-át hivatalos emléknappá nyilvánította és felkérte a munkáltatókat, munkavédelmi szakembereket, munkavédelmi képviselőket, hogy – a munkavégzés egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feltételeinek megteremtéséhez fűződő össztársadalmi érdek hangsúlyozása mellett –, minden évben ezen a napon tartsanak megemlékezéseket. így első alkalommal 2013-ban emlékeztünk meg hivatalos keretek között a munkavégzés áldozatairól. Az emléknap alkalmából az országban számos emlékkonferencia keretei között, valamint a munkabalesetben megsérültek és elhunytak emlékművénél tartott koszorúzás során együtt tisztelegtek az érdekvédelmi szervezetek képviselői, a munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi felügyelőségek tisztviselői, a munkáltatók képviselői valamint a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal állománya.

Az emlékmű története:

Az alkotás Csepel Művek II-es bejárata közelében kapott helyet. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége kezdeményezésére a modern alkotást Budahelyi Tibor szobrászművész és Kiss Attila építészmérnök készítette.

“Az emlékmű tervezésére Budahelyi Tibor szobrászművész kapott felkérést Kiss Attila okleveles építészmérnök alkotótársával, akik ezt az összetett feladatot formailag modern keretben, drámai feszültséget keltve oldották meg. Munkájuknak köszönhetően, az alkotás intő jel, figyelemre méltó mementó lesz..”

“A munkahelyi balesetben elhunytak emlékművének felavatására 2010. szeptember 13-án, 18.00 órakor került sor. Az avatók egyike javasolta, hogy „minden év április 28-án, a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége által „A munkahelyi balesetek nemzetközi gyásznapjává” nyilvánított napon, az emlékműnél rendszeresen adjanak számot a megelőzés eredményeiről és tennivalóiról”.

Az avatóünnepségen N. Mészáros Júlia művészettörténész méltatta az emlékművet.  Az emlékművet Pataky Péter, az MSzOSz elnöke és Tóth Mihály, Budapest, XXI. kerület polgármestere avatta fel. Az avatóünnepségen a Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara működött közre, Péntek János karmester vezényletével.

Az emlékmű intő jel és figyelemreméltó mementója lesz az egymásért érzett felelősség és a munkabiztonsági előírások betartása fontosságának. Egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a már évek óta megtartásra kerülő emléknapon méltó helye legyen a munkabalesetek áldozatairól történő megemlékezésnek.

Évről-évre ezen a napon néhány rövid megemlékező beszéd után a Kormány képviselői, a munkáltatók, a munkavédelmi szakemberek, és a munkavédelmi képviselők az emlékmű talapzatán elhelyezik a kegyelet koszorúit, virágait és mécseseit