Munkavédelmi képviselőkért - Emléknap Alapítvány - Vegyiprop Kft

Emléknap-Alapítvány

MUNKABALESETBEN MEGSÉRÜLTEK ÉS ELHUNYTAK EMLÉKNAPJA

2019 ÁPRILIS 26.

A „Főcze Lajos” Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány évről-évre megrendezi a A Munkabalesetben megsérültek és elhunytak emléknapi fórumát.  A megemlékezés gyertyái ebben az évben is lángra gyúltak az emléknapon, amelyen a munkavédelmi szakembereken kívül számos munkavédelmi képviselő is részt vett.

Április 28-án van a Munkabalesetben megsérültek és elhunytak Nemzetközi Emléknapja, amelyet először 1984-ben a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete tartott meg, majd 1996-ban emelkedett a nemzetközi napok közé az ENSZ-nél is, mikor a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének kezdeményezésére egy emlékgyertyát gyújtottak azok tiszteletére, akik munkájuk következtében vesztették életüket. 2003 óta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO ) a Munkavédelem Napjaként tartja számon ezt a napot.

A munkában megrokkantak és elhunytak emléknapját április 28-át, Magyarországon 2012-ben nyilvánították hivatalos emléknappá.

A megemlékezés gyertyáit Nesztinger Péter úr, a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály vezetője gyújtotta meg Dr. Váró György úrral a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratóriumának elnökével, és Borhidi Gábor úrral, az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldal ügyvivőjével.

Az emléknapon az előadók kiemelték a baleseti statisztikák emelkedő tendenciáját. Nesztinger Péter úr megnyitó előadásában felhívta a munkavédelmi szakma megjelent képviselőinek figyelmét arra, hogy a profitszerzésnek nem lehet alárendelni az emberi életet, biztonságot, egészséget.

Velicsek Ildikó úrhölgy, BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály osztályvezetője, előadásában a súlyos és halálos munkabalesetek tanulságaira világított rá. Kiemelte a munkavállalói felelősséget. A név nélkül bemutatott súlyos balesetek mind a fővárosban történtek. Kiemelte mindegyik komoly tanulságait, melyek közül legtöbb esetben a felelőtlen, a munkavédelmi szabályokat, előírásokat megszegő magatartás okozta a balesetet.

Dr. Nagy Imre főosztályvezető úr, mint foglalkozás-egészségügyi szakértő előadásában elmondta, hogy a foglakozási megbetegedések jelentős része, még mindig nem kerül a hatóság látókörébe. A munkakörnyezeti monitorozás a biológiai monitorozás valamint a munkavállalók klinikai vizsgálatainak ismétlésével további esetek kialakulása megakadályozható lenne.

Dr. Váró György úr, a kiégéssel mit munkavállalói baleseti tényezővel foglalkozott előadásában. A munkáltatók változatos munkaszervezéssel, a munkatársak véleményének kikérésével, a döntési folyamatba való bevonásával, a munkavállalók munkájának elismerésével, személyük fontosságának hangsúlyozásával, valamint ingyenes kikapcsolódási lehetőségek megadásával sokat tehetnek a kiégés megelőzésére vagy kezelésére.

Balogh Katalin úrhölgy, az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont vezetője áttekintést nyújtott az európai stratégiák hatásairól a munkavédelemben.

A munkavédelemben dolgozó szakemberek, munkavédelmi képviselők és a munkáltatók tudatos, dinamikusan fejlődő együttműködése a hatósággal közösen, a jövőben még erőteljesebbé kell, hogy váljon, a további balesetek megelőzése érdekében!

A magas színvonalú előadások üzenete, ahogyan a vendégek közt lévő védelmi vezető Berecz Árpád úr megfogalmazta a munkavédelmi szakemberek és a munkavédelmi képviselők nevében, „köszönjük, hogy újra erőt kaptunk a folytatáshoz”.