A Munkavállalókkal folytatott tanácskozás - vegyiprop.hu

A Munkavállalókkal folytatott tanácskozás

„A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában”. (Mvt. 70.§ (1). bek.)

A munkaadónak tehát nem csak az a kötelessége, hogy tájékoztassa – esetleg egyoldalúan – a munkavállalókat a munkavédelem, ezen belül a munkabiztonság minden területét magába foglaló munkáltatói intézkedésekről, hanem azt is biztosítania kell, hogy erről a munkavállalók véleményt mondhassanak. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy „kétoldalú párbeszédet” kell folytatni a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselőkkel, ahol úgy a munkavállalók, mint a munkavédelmi képviselők kifejthetik véleményüket az adott témával kapcsolatosan. Az Mvt. előírása szerint tehát a munkavállalóknak a tanácskozás kapcsán nincs sem döntési, sem egyetértési joguk. Nem véletlen, hogy a törvény éppen ezért, „tanácskozásról” és nem egyoldalú tájékoztatásról vagy kötelező döntéshozatalról szól. Amikor az Unió ezt az előírást kötelezővé tette a tagállamok törvényhozása számára, minden bizonnyal abból a szándékból tette, hogy a munkavállalók a munkavédelem ezen belül a munkabiztonság területét érintő munkáltatói intézkedésről, ne holmi „folyosói pletykák” vagy éppen más egyéb nem hivatalos értesülés keretében szerezzenek tudomást a  tervezett intézkedéséről. A munkavédelem – ezen belül a munkabiztonság és ne feledkezzünk meg a munkaegészségügyről sem – nem lehet a félinformációk, vagy az „álhírterjesztések” színtere.

Az ilyen híresztelések előbb vagy utóbb a munkavédelem, munkabiztonság illetve ezen belül a foglalkozás-egészségügy területét igen károsan fogják érinteni, aminek egyenes következménye a munkabaleset, még rosszabb esetben a súlyos munkabaleset, vagy éppen a foglalkozási megbetegedés  bekövetkezése. Nem véletlen, hogy a kockázatértékelés keretében ezt a kérdést is vizsgálnia kell a munkáltatónak, mint a balesetmegelőzés egyik legfontosabb láncszemét. A munkavédelem ezen belül a munkabiztonság és természetesen a munkaegészségügy előírásainak betartása és betartatása az emberi élet és egészség megóvásának elengedhetetlen feltétele.

A munkavédelmi képzés kapcsán sok esetben találkoztunk azzal a problémával, hogy a munkáltatók jelentős része nem tartja be a munkavédelmi törvény ezen igen fontos előírását. Jószerivel csak utólag, vagy egyáltalán nem tájékoztatják a munkavédelem és munkabiztonság területét érintő tervezett munkáltatói elképzelésekről, tervekről, vagy tervezett intézkedésekről.

Fentiek alapján is nagyon fontosnak tartja, hogy a VEGYIPROP Kft, által szervezett munkavédelmi képviselő képzés tematikájában kiemelt szerepet kapjon a munkavállalókkal folytatott tanácskozás intézménye.