Egyéni Védőeszköz Használata

Útmutató az EVE rendelethez

(EU)2019/425

EVE rendelet első pillantásra

Az egyéni védőeszközre (EVE) vonatkozó 89/686/EGK irányelv európai szinten a legalapvetőbb munkahelyi biztonságra vonatkozó európai törvényi előírás. Az irányelv célja, hogy biztosítsaa védőfelszerelések szabad áramlását és meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek az egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a gyártásuk során és a forgalomba hozataluk előtt.

Az EVE irányelv tartalma az 1989-es bevezetése óta gyakorlatilag nem változott. Az EVE fejlesztésére és szállítására vonatkozó jelenlegi technológiák és eljárások figyelembe vétele céljából ezt egy új EVE rendelet váltotta fel, amelynek a száma (EU) 2016/425. Az új rendelet magába foglalja az irányelv évek során bekövetkezett változtatásait, valamint átülteti az irányelvet egy rendeletbe. A rendeletet 2016. március 31-én tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2018. április 21-én lesz teljes mértékben hatályos. Az EVE rendelet egy kötelező érvényű jogi aktus, amelyet minden EU tagállamban maradéktalanul alkalmazni kell.

I. KATEGÓRIA EGYSZERŰ EVE

Mi benne az újdonság?

Az egyik legfontosabb változás, hogy az ártalmas zaj visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó veszélynek

tekintendő. Ezért a hallásvédelem a II. kategóriából átkerül a III. kategóriába.

Az alábbi veszélyek ellen védelmet nyújtó termékek az (EU) 2016/425 rendelet szerint III-as kategóriába tartoznak.

– Magasból való lezuhanás

– Áramütés

– Oxigénhiány

– Ionizáló sugárzás

– Biológiai veszélyek

– Golyó okozta sebek és késszúrások

– Kézi láncfűrész ejtette vágások

– Nagynyomású vízsugár okozta vágás

– Fulladás

– Ártalmas zaj

Az egyik legfontosabb változás, hogy az ártalmas zaj visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó veszélynek tekintendő. Ezért a hallásvédelem a II. kategóriából átkerül a III. kategóriába.

Ez azt jelenti, hogy a hallásvédelemre most a legszigorúbb megfelelőség értékelési eljárások vonatkoznak.

Minden EVE termékhez megfelelőségi nyilatkozatot kell adni (vagy hivatkozást,ahol az elérhető). Ezt a dokumentumot a gyártó vagy a terméket az EU piacán értékesítő személy aláírásával látta el, ami azt jelenti, hogy a termék megfelel a törvényi előírásoknak.• A II. és III. kategóriás termékek EU-vizsgálati bizonyítványainak érvényességi ideje öt év.

Az új EVE-tanúsítványok adott esetben a szabványok legújabb verziójára hivatkoznak.

Az importőrökre és forgalmazókra vonatkozó kötelezettségek világosan vannak meghatározva azért, hogy az ellátási lánc minden egyes részében megtegyék a megfelelő intézkedéseket, hogy az EVE megfeleljen a piacon rendelkezésre álló EVE szabályozásnak.

I. KATEGÓRIA EGYSZERŰ EVE

Minimális kockázatok.

II. KATEGÓRIA KÖZEPES EVEZEPES EVE

Az I. és III. kategóriába nem tartozó kockázatok.

III. KATEGÓRIA ÖSSZETETT EVESZETETT EVE

Olyan kockázatok, amelyek nagyon súlyos következményekkel (halál, vagy visszafordíthatatlan egészségkárosodás) járnak.

Az egészségügyi és biztonsági vezetőknek és az EVE vásárlóinak biztosítaniuk kell, hogy az EVE termékek olyan gyártóktól származzanak, akik megfelelnek az új EVE rendelet feltételeinek, miután azok alkalmazásra kerülnek.

Gazdasági szereplők kötelezettségei

A gazdasági szereplő lehet a „[termék] gyártója, hivatalos képviselője, importőre és forgalmazója“. A hivatalos képviselő egy természetes vagy jogi személy az Európai Unió területén, aki írásos meghatalmazást kapott a gyártótól, hogy a nevében bizonyos feladatok esetén eljárjon. Korábban az EVE irányelv a termékeket piacra vivő gyártókra összpontosított, de az új rendelet az importőrökre, forgalmazókra vagy az adott ellátási lánc további résztvevőire s nagy hangsúlyt fektet. Az EVE piacra való evezetésében résztvevő minden fél köteles megtenni a megfelelő intézkedéseket azért, hogy minden termék megfeleljen a szabvány követelményeinek és az új szabályozásnak.

Mit jelent ez a gyártók számára?

A „Gyártó“ egy olyan természetes vagy jogi személy, aki megtervezi vagy legyártja az egyéni védőeszközt és a saját nevével vagy védjegyével viszi a piacra. A gyártóra vonatkozó kötelezettségek az alábbiak:

EU-megfelelőségi nyilatkozat vagy egy hivatkozás biztosítása, ahol a teljes dokumentum megtalálható.

Belső gyártási ellenőrzés alkalmazása a rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

Részletes műszaki dokumentáció biztosítása a termékhez.

Az EVE tervezett és ésszerűen kiszámítható felhasználásának figyelembe vétele.

Részletes, egyértelmű, érthető, világos és olvasható utasítások és információk biztosítása a fogyasztók és egyéb végfelhasználók által érthető nyelven.

Mit jelent ez az importőrök és forgalmazók számára?

Az „Importőr“ olyan természetes vagy jogi személyt jelent az Európai Unió területén, aki egy harmadik országbeli EVE-t az Unió piacára juttat. A „Forgalmazó“ a gyártótól vagy az importőrtől eltérő olyan természetes vagy jogi személyt jelent az ellátási láncban, aki elérhetővé teszi az EVE-t a piacon. Az importőrökre és forgalmazókra vonatkozó kötelezettségek az alábbiak:• Az EVE piaci forgalomba hozatala előtt ellenőrizni kell, hogy a gyártó minden megfelelőség értékelési eljárást elvégzett.• Meg kell győződni arról, hogy a gyártó minden műszaki dokumentációt kitöltött.• Az EVE forgalomba hozatala után 10 évig az EU megfelelőségi nyilatkozatának egy példányát a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani és gondoskodni kell arról, hogy a műszaki dokumentáció kérésre hozzáférhető legyen a hatóságok számára.

Ajánlások a végfelhasználók számára

Fontos, hogy az EVE-t megbízható beszállítótól szerezze be. Az egészségügyi ésbiztonsági vezetőknek és az EVE vásárlóinak biztosítaniuk kell, hogy az EVE termékek olyan gyártóktól származzanak, akik megfelelnek az új EVE rendelet feltételeinek, miután azok alkalmazásra kerülnek. Ha bizonytalan, kérje el beszállítótól a megfelelőségi nyilatkozatot, amely ismerteti a megvásárolni kívánt termék eredeti tanúsítványát.

Az átmeneti időszak végén, 2019. április 21-én, minden terméknek meg kell felelnie az új rendeletnek

Események időrendben

Az EVE rendeletet 2016. márciusban fogadták el és ezt egy 2 éves felkészülési időszak követi (2018. április 21-ig). Ez után egy 12 hónapos átmeneti időszak következik, amikor a régi EVE irányelv és az új EVE rendelet is érvényben lesz. Az átmeneti időszak végén, 2019. április 21-én, minden terméknek meg kell felelnie az új rendeletnek. A dátumot követően a gyártók csak olyan termékeket tarthatnak raktáron, amelyek megfelelnek az új EVE rendeletnek. Az átmeneti időszak 2023. április 21-ig fejeződik be, amikorra az összes többi gazdasági szereplő (importőrök, forgalmazók és kereskedők) is csak olyan termékeket tarthatnak készleten, amelyek megfelelnek az új EVE rendeletnek.

2016
Az EVE rendeletet,(EU) 2016/425, márciusban tették közzé.

2017
A 2 éves felkészülési időszak 2018.április 21-ig tart.

2018
Az EVE rendelet végrehajtása április 21-ig, leváltva azEVE irányelvet.

2019
2019. április 21-ét követően a gyártók csak olyan termékeket tarthatnak raktáron, amelyek megfelelnek az új EVE rendeletnek.

2023
Az átmeneti idő 2023. április 21-én lezárul. A gazdasági szereplők csak olyan termékeket tarthatnak raktáron, amelyek megfelelnek az új EVE rendeletnek.