Munkabiztonság

A munkabiztonság: az egészséges munkavégzés technikai, műszaki és szervezési feltételrendszere. Meghatározza a munkakörülményeket és a munkavégzés szabályait. Célja a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek vizsgálata, az ismétlődések megakadályozása.
Feladata a veszélyforrások feltárása, kiküszöbölése, vagy erre való felkészítés.

A munkavédelem két fő területe:

 • munkabiztonság (az egészséges munkavégzés műszaki, technikai és szervezési feltételrendszere)
 • foglalkozás-egészségügy (a különböző munkakörök higiéniás követelményei tartoznak ide)

A munkabiztonság célja:

 • baleset megelőzés
 • a bekövetkezett balesetek vizsgálása
 • az ismétlődések megakadályozása

A nem megfelelő tárgyi és/vagy személyi feltételek mellett végzett munkavégzésből származó balesetek sújtják a munkavállalót, munkáltatót és a társadalmat.

Valóban olyan feladat ez, amelyben csak valamennyi érintett (munkáltató és munkavállaló) rendkívül erős elkötelezettsége, és a feladatok rendszerbefoglalása, és a teljesítések igazolhatósága hozhat és tarthat fenn igazi eredményt.

Munkavédelmi képviselő képzéseinken a munkavédelmi ismeretek oktatása és munkavédelmi képviselői kompetenciák ismertetése mellett, oktatóink törekszenek egy úgynevezett munkabiztonsági szemlélet kialakítására.

A munkavédelmi képviselők feladata az is, hogy képviselje ezt a szemlélet módot. A biztonsághoz való helyes viszony és szemlélet, általában hiányzik az emberek gondolkodásmódjából.

A munkavédelem, vagyis a munkahelyi biztonság elsősorban a baleset-megelőzésen alapszik; a munkabiztonság tárgyai a munkavállalók, minden dolgozó ember, de még azok is, akik meglátogatnak egy munkahelyet.

A munkabiztonság javításának módjai:

 • kockázatértékelés
 • oktatás és képzés
 • a balesetek és balesetveszélyes helyzetek tapasztalatainak a felhasználása
 • munkavédelmi kampányok
 • a felső vezetésnek a biztonság iránti elkötelezettsége
 • a munkavállalók biztonság iránti elkötelezettsége
 • a biztonság mérése
 • a zéró baleset célkitűzése

Szükség van a vezetők elkötelezettségére az egészség irányítási- valamint a munkahelyi biztonság rendszerek iránt, azért, hogy a munkabiztonság javuljon. Ezek az egymást erősítő munkavédelmi technikák lényegében akkor működnek a leghatékonyabban, ha együtt használják őket.

A biztonságot, a fenntartása mellett, folyamatosan javítani kell. Amennyiben mégis előfordul baleset, ez azt jelzi a vezetőségnek, hogy valami nem működött jól, még jobban oda kell figyelni a biztonsági kultúrára, a munkahelyi balesetek gyökereinek a megtalálására.

A munkabiztonság javításának az előnyei:

 • csökkenő kockázatok
 • kevesebb munkabaleset
 • alacsonyabb költségek
 • a jogi eljárások veszélyének a csökkenése
 • nő a termelékenység
 • hírnév

Egy jól működő irányítási rendszerben kulcsfontosságú szerepe van a balesetek megelőzésében a jól felkészített és a biztonság iránt elkötelezett munkavédelmi képviselőnek.