IdőpontKépzésHelyszínJelentkezési lap
2022. szeptember 6-7. (kedd, szerda)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt képzése.Budapest
2022. szeptember 13-15. (kedd, szerda, csütörtök)Munkavédelmi Szakemberek X. Országos Fóruma – Tapasztalatcsere: SEALED Air (Újhartyán)
Tápiószecső
2022. szeptember 22-23. (csütörtök, péntek)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Eger
2022. október 12-13. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Győr
2022. október 19-20. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Miskolc
2022. október 26-27. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Pécs
2022. november 9-10. (szerda-csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Debrecen
2022. november 16-17. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Székesfehérvár
2022. november 23-24. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Szeged
2022. november 30-december 1. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Tata
2022. december 7-8. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Kecskemét
2022. december 13. (kedd)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.Budapest

TÁVOKTATÁST,

valamint kihelyezett szakma specifikus képzések megszervezését és lebonyolítását vállaljuk.

Jelentkezni lehet az (1) 4612-458; faxon: (1) 4612-485, e-mail: info@vegyiprop1.t-online.hu,

Munkavédelmi képviselő képzés

Az Mvt. 87. § A „Munkavédelmi képviselő”: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak munkavédelmi képviselőt választani maguk közül, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az eddigi 50 fővel szemben).
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírja, hogy a munkavédelmi képviselők választását követően a képviselőket egy éven belül 16 órás oktatásban, azt követően évente 8 órás továbbképzésben kell részesíteni.
2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkozási tárgyú törvények módosításáról 26. § (2) előírja, hogy a munkavédelmi képviselők oktatása a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet. A rendelkezés 2019. január 1. hatályos.

A Vegyiprop Kft. már eddig is a felnőttoktatás keretében országos jelleggel végezte és jelenleg is végzi a munkavédelmi képviselők képzését. Oktatóink munkavédelmi szakértők, napi szintű tapasztalattal rendelkező szakemberek, törvényalkotók.

A munkavédelmi képviselők oktatását a megyeszékhelyekre szervezzük, de ezen kívül vállaljuk gazdálkodó szervezetekhez kihelyezett képzések megtartását.
Referencia helyeink: BKV Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt., Richter Gedeon Nyrt., Rába Járműalkatrész Kft., FEHRER Hungária, EGIS Gyógyszergyár, MOL Nyrt., Mercedes Benz, JABIL Circuit, Chinoin Zrt.

Leírás
Az oktatáson felkészítjük a munkavédelmi képviselőket, jogaik és feladataik gyakorlására. Olyan ismereteket szereznek, melyek segítik őket a munkáltatóval, szakhatósággal, szakszervezettel, üzemi tanáccsal való együttműködésben. Alapvető munkavédelmi ismereteket kapnak tevékenységük gyakorlásához.
Képzéseink gyakorlat orientáltak. A résztvevők csapat munkában oldanak meg feladatokat és dolgoznak fel munkavédelmi helyzeteket.
Az oktatás tematikáját úgy terveztük meg, hogy annak egy részében az általános munkavédelmi ismereteket kapjanak a munkavédelmi képviselők, más részében pedig speciális ismereteket kapnak, mely segítségével hatékonyan tudják képviselni a munkavállalókat.

A képzésen feldolgozott ismeretek:
· Munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, kötelezettségei.
· Munkavédelmi képviselők együttműködése a munkáltatóval és a hatósággal.
· Munkáltató feladatai az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakításában.
· Munkavédelmi szabályzatok.
· Egyéni védőeszközök, a munkavédelmi képviselő feladata az egyéni védőeszközök kiválasztásában és használatának ellenőrzésében
· Munkavédelmi képviselők szerepe a munkabalesetek megelőzésében, munkabalesetek kivizsgálásában
· Kockázatértékelés, a munkavédelmi képviselők feladata a kockázatértékelések során
· Munkavédelmi oktatások típusa, szükségességük
· Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok.
· Munkavédelmi megfelelőség, üzembe helyezés, létesítés időszakos biztonsági felülvizsgálat szabályai.
· Munkavédelmi ellenőrzések.
· Munkavédelmi dokumentációk és azok használata
· Munkabalesetek, valamint foglalkozási megbetegedések, rendkívüli balesetek kivizsgálásának, balesetből eredő károk megtérítésének szabályai.

Munkavédelmi képviselő képzéseink:
Alapképzés: 2 napos (16 órás)
Továbbképzés: 1 napos (8 órás)