IdőpontKépzésHelyszínJelentkezési lap
2021. szeptember 1-2. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt képzése. Budapest
2021. szeptember 14-16. (kedd, szerda, csütörtök)Munkavédelmi Szakemberek IX. Országos Fóruma –
Tapasztalatcsere: BRIDGESTONE Tatabánya
Tatabánya – Hotel Gottwald
2021. október 6-7. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Miskolc – Hotel City
2021. október 13-14. (szerda, csütörtök) Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Győr – Hotel Famulus
2021. október 20-21. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Pécs – Hotel Laterum
2021. október 27-28. (szerda, csütörtök) Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Budapest
2021. november 3-4. (szerda-csütörtök)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Debrecen – Centrum Hotel
2021. november 10-11. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Székesfehérvár – Hotel Magyar Király
2021. november 17-18. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Szeged – Hotel Szent János
2021. november 24-25. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Tatabánya – Hotel Árpád
2021. december 1-2. (szerda, csütörtök)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Kecskemét – Hotel Aranyhomok
2021. december 7. (kedd)Munkavédelmi képviselők
1993. évi XCIII. törvény alapján előírt oktatása.
Budapest

TÁVOKTATÁST,

valamint kihelyezett szakma specifikus képzések megszervezését és lebonyolítását vállaljuk.

Jelentkezni lehet az (1) 4612-458; faxon: (1) 4612-485, e-mail: info@vegyiprop1.t-online.hu,

Munkavédelmi képviselő képzés

Az Mvt. 87. § A „Munkavédelmi képviselő”: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak munkavédelmi képviselőt választani maguk közül, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az eddigi 50 fővel szemben).
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírja, hogy a munkavédelmi képviselők választását követően a képviselőket egy éven belül 16 órás oktatásban, azt követően évente 8 órás továbbképzésben kell részesíteni.
2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkozási tárgyú törvények módosításáról 26. § (2) előírja, hogy a munkavédelmi képviselők oktatása a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet. A rendelkezés 2019. január 1. hatályos.

A Vegyiprop Kft. már eddig is a felnőttoktatás keretében országos jelleggel végezte és jelenleg is végzi a munkavédelmi képviselők képzését. Oktatóink munkavédelmi szakértők, napi szintű tapasztalattal rendelkező szakemberek, törvényalkotók.

A munkavédelmi képviselők oktatását a megyeszékhelyekre szervezzük, de ezen kívül vállaljuk gazdálkodó szervezetekhez kihelyezett képzések megtartását.
Referencia helyeink: BKV Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt., Richter Gedeon Nyrt., Rába Járműalkatrész Kft., FEHRER Hungária, EGIS Gyógyszergyár, MOL Nyrt., Mercedes Benz, JABIL Circuit, Chinoin Zrt.

Leírás
Az oktatáson felkészítjük a munkavédelmi képviselőket, jogaik és feladataik gyakorlására. Olyan ismereteket szereznek, melyek segítik őket a munkáltatóval, szakhatósággal, szakszervezettel, üzemi tanáccsal való együttműködésben. Alapvető munkavédelmi ismereteket kapnak tevékenységük gyakorlásához.
Képzéseink gyakorlat orientáltak. A résztvevők csapat munkában oldanak meg feladatokat és dolgoznak fel munkavédelmi helyzeteket.
Az oktatás tematikáját úgy terveztük meg, hogy annak egy részében az általános munkavédelmi ismereteket kapjanak a munkavédelmi képviselők, más részében pedig speciális ismereteket kapnak, mely segítségével hatékonyan tudják képviselni a munkavállalókat.

A képzésen feldolgozott ismeretek:
· Munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, kötelezettségei.
· Munkavédelmi képviselők együttműködése a munkáltatóval és a hatósággal.
· Munkáltató feladatai az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakításában.
· Munkavédelmi szabályzatok.
· Egyéni védőeszközök, a munkavédelmi képviselő feladata az egyéni védőeszközök kiválasztásában és használatának ellenőrzésében
· Munkavédelmi képviselők szerepe a munkabalesetek megelőzésében, munkabalesetek kivizsgálásában
· Kockázatértékelés, a munkavédelmi képviselők feladata a kockázatértékelések során
· Munkavédelmi oktatások típusa, szükségességük
· Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok.
· Munkavédelmi megfelelőség, üzembe helyezés, létesítés időszakos biztonsági felülvizsgálat szabályai.
· Munkavédelmi ellenőrzések.
· Munkavédelmi dokumentációk és azok használata
· Munkabalesetek, valamint foglalkozási megbetegedések, rendkívüli balesetek kivizsgálásának, balesetből eredő károk megtérítésének szabályai.

Munkavédelmi képviselő képzéseink:
Alapképzés: 2 napos (16 órás)
Továbbképzés: 1 napos (8 órás)