Csapatdiagnosztika

A csapatdiagnosztika új termék a tréningek piacán. Egynapos program, amely egyesíti magában a klasszikus tréning, a workshop és a coaching elemeit azzal a céllal, hogy minél mélyebbre hatolhasson a munkahelyi csapatok működési mechanizmusaiba.

Olyan, maximum nyolc fős csoportoknak ajánljuk, amelyek akár rendszeresen, akár egy hosszabb projekt keretében végeznek közös munkát. Különösen akkor, ha szeretnének belelátni a saját közsségük működésébe, és hatékonyan ki akarják használni a csapatban rejlő, esetleg felderítetlen lehetőségeket.

A csapatdiagnosztika célja kettős. Egyrészt az, hogy közösen felderítsük a csapat belső mechanikáját, munkamódszereit és személyközi kapcsolatait, megfogalmazzuk a közös erkölcsi alapelveket. A másik, hogy azonosítsuk és kihangsúlyozzuk a közös munkában eddig is jelen lévő erényeket és erősségeket, valamint ezzel párhuzamosan feltárjuk és rendezzük a belső ellentéteket, fejlesztendő területeket, hiányosságokat.

Az alacsony létszám lehetőséget ad arra, hogy igazán mélyre nyúljunk a csoportdinamikába, és őszintén kielemezzük a csapat működésében rejlő további lehetőségeket. A közös gyakorlatok, megbeszélések arra vannak kihegyezve, hogy megteremtsük a légkört és az eszközöket ennek a kölcsönös bizalmon alapuló folyamatnak a végigvitelére.

A programot a klasszikus tréning kereteit szabadon értelmezve dolgoztam ki. A coaching módszerei az őszinte párbeszédet erősítik fel, a workshop-elemek pedig lehetőséget adnak arra, hogy a csapat azon melegében ki is dolgozza a mindenkinek elfogadható konszenzusos megoldásokat.

A nap végére mindenki alaposabban tisztában lesz a csapat működésével, erényeivel, a továbbfejleszthető területekkel, mindenki jobban fogja látni a saját szerepét a folyamatokban, és mindenki azzal a tudattal mehet haza, hogy hozzájárult az együttműködés optimalizálásához.

Mártonffy András
coach, tréner