Munkavédelmi képviselők képzése - vegyiprop.hu

Munkavédelmi képviselők képzése

A jelen különleges helyzetben fokozottan szükséges a képviselők megfelelő ismerete, hiszen a munkavédelemnek célja az egészséges és biztonságos munkahelyek biztosítása, tehát nem szűkíthető le csupán a munkabalesetek elleni védekezésre, hiszen súlyos károkat okozhat a vállalkozásoknak is a tömeges fertőzés.

A munkavédelmi képviselők képzése során, ismereteik bővítésének egyik módja a szakirodalom tanulmányozása – e cikksorozatnak is ez a célja – ezért felhívjuk a figyelmet a www.ommf.gov.hu hozzáférésre, ahol több anyag is foglalkozik a pandémiás veszéllyel, a kockázatok megelőzésére teendő intézkedésekkel.

A munkáltatóra és a munkavállalókra is nagy nyomás hárul a gazdasági tevékenység beindítására, ezért tanulmányozzák a „Munkavédelmi útmutató a munkahelyekre történő visszatérésre” tájékoztatót. Az általános tanácsok tartalmazzák – 4/2020. (III.18.) Korm. rendelet alapján – szükséges intézkedéseket, többek között a távolságtartást, testhőmérséklet végzését, munkaszervezési intézkedéseket, felnőttképzésben kontaktórás képzés és szakmai vizsga szervezésének követelményeit.

Felmentést kaptak a munkáltatók bizonyos munkavédelmi vizsgálatok határidőben történő végrehajtására, melyet természetesen később pótolni szükséges.

Az ITM Munkavédelmi Főosztályának jelentése az elmúlt évi ellenőrzésről számos tanulsággal szolgál, ezen ismeretek átadása a munkavédelmi képviselők képzésénél nem mellőzhetők.

A bázisévhez viszonyítva az ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkáltatók száma lecsökkent, ez nyilván összefüggésben van a hatóság szakembereinek alacsony számával. Gyakorlati tapasztalat, hogy bár sok szempontból az ellenőrzés kellemetlenségekkel jár (pl. bírság, tevékenységek felfüggesztése), de ráirányítja a vezetők és beosztottak figyelmét a munkavédelmi előírások betartására. A munkavédelmi bírságon kívül (50 ezertől 10 millió Ft.), melynél a vállalkozást bírságolják, lehetőség van a közigazgatási bírságra, ahol munkáltatót és munkavállalót büntetnek (500 ezer Ft-ig).

Figyelemre méltó, hogy 1670 közérdekű bejelentés, panasz is történt, amelyek miatt vizsgálatra került sor, ez az összes látogatás 8,1%-a volt. (A névtelen bejelentések nagy részét is kivizsgálja a hatóság, mert gyakorlati tapasztalat, hogy azok valós problémát tartalmaznak.)

Felhívjuk a figyelmet a hatósági intézkedés munkáltatói végrehajtásának fontosságára, mert ha az utóellenőrzések során az intézkedéseket nem hajtották végre, eljárási bírság kiszabására kerül sor. (Ez 2019-ben 1 330 000 Ft volt.)

A leggyakoribb hiányosság az üzemeltetéssel volt kapcsolatban (pl .védőburkolatok, védőberendezések hiánya), de továbbra is igen magas a be- és leesés veszélye, mely az egyik leggyakoribb halálos balesetek okozója.

Igen pozitív intézkedéseknek tartjuk azt a kezdeményezést, hogy az ITM Munkavédelmi Főosztálya ismételten tájékoztatást ad tanulságos munkabalesetekről. Mintegy 10 éve megszűnt ugyanis ez a gyakorlat, melyet nehéz volt indokolni, különösen akkor, amikor a TV már aznap tudósít a szerencsétlenségről. Javasoljuk a munkavédelmi képviselők képzésénél e belesetek ismertetését, tanulságok megbeszélését.

A Vegyiprop Kft. kész a munkavédelmi képviselők képzésének folytatására, amennyiben azt a vonatkozó rendeletek megengedik. Ezen oktatásokon is kiemelt figyelmet fogunk szentelni a Covid-19 járványnak.