Amit a légzésvédő arc-szájmaszk eszközökről tudni kell - vegyiprop.hu

Amit a légzésvédő arc/szájmaszk eszközökről tudni kell.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírásai lehetőséget adnak a munkáltatónak a járványhelyzet kezelésére, a megelőzésre. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999.   (XII. 1.) EüM rendelet szintén támpontot nyújthat ebben a kérdéskörben. A rendelet kimondja azt is, hogy a kockázatértékelésnek megfelelően olyan egyéni védőeszközt kell kiválasztani, amelynek védelmi szintje megfelelő védelmet, biztonságot nyújt annak viselőjének.

A munkáltató a munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakértők mellet a munkavédelmi képviselőket is bevonhatják a fertőzés megelőzésébe, elhárításába.

A Mvt.  72. § (1) *  A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvénye-süléséről, így különösen:

– a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;

– a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

Ezért a munkavédelmi képviselőknek a járványügyi helyzetre tekintettel munkáltató által kötelezően előírt egyéni légzésvédő eszközök, arcmaszkok napi használata során a biztonságos munkavégzéskor ismerni kell a légzésvédők típusát, a viselésük módját, ha szükséges a közvetlen munkakörnyezetében munkatársainak segítségére legyen.

A maszkok két csoportba sorolhatók, egyéni védőeszközökre vagy orvostechnikai eszközökre.

Általános tudnivalók a maszkokra vonatkozóan.

  1. Egyéni védőeszköz

Légzésvédő eszközök:

A légzőrendszeren keresztül belégzéssel a szervezetbe jutó szennyező anyagoktól védik a munkavállaló szervezetét. Típusuk behatárolja az elérhető védelem mértékét.

A munkavédelmi szakember a munkavédelmi képviselő bevonásával a megfelelő légzésvédő eszközt a munkahelyi légszennyezettség kockázatának függvényében kell kiválasztani (kockázatbecslés), a védelmi tényező alapján.

Szűrési típusú légzésvédő eszközök:

Részecskeszűrők: porokkal szembeni védőképességüket a portároló képesség, aeroszolokkal szemben védőképességüket az áteresztési teljesítmény határozza meg.

A koronavírus ellen nem nyújt védelmet.

Részecskeszűrő félálarcok: fedik az orrot, szájat és lehetőleg az állat is. Állhatnak részben vagy teljesen szűrőanyagból, lehetnek szelepesek vagy szelep nélküliek. A fejen szalaggal rögzíthetőek. Az alászívást tömített orrmerevítő csökkenti. Jelük: FFP (Filtering Facepiece Particulare), teljesítményük alapján 1-2-3. osztályúak lehetnek (FFP1, FFP2, FFP3)

Az FFP1 szűrőosztályú légzésvédő: Szilárd részecskék és folyadékködök ellen. (pl. Innert porok, Finom porok ellen nyújt védelmet.)

Az FFP2 –Olyan szilárd anyagok és azok vizes oldatai, és folyadékok gőzei, ködje ellen, melyek közepesen mérgező (egészségkárosító) anyagok csoportjába tartoznak (pl. Fibrinogén porok, szilárd, folyékony, aeroszol szemcsék, amelyek gyengén mérgezőek vagy mérsékelten veszélyesek)

FFP3– Szilárd anyagok és folyadékok gőzei, melyek mérgezőek, illetve igen mérgezőek. Rákkeltő, radioaktív, baktérium, vírus, spóra ellen (pl. azbeszt, biológiai kóroki tényezők, növényvédő szerek, baktériumok és spórák stb.)

A koronavírus ellen megfelelő védelmet nyújt. (pl. 3M típusú maszk)

  1. Orvostechnikai eszköz

Az arcmaszkok közül, a sebészeti maszkok minősülnek orvostechnikai eszköznek.

A WHO által 2020. január 20-án kiadott ideiglenes útmutató dokumentumok egyaránt a fertőzött vagy fertőzött-gyanús személyek részére, valamint az egészségügyi ellátásban dolgozók részére ajánlja sebészeti maszkok viselését. Tudni kell, hogy ezek egyszerhasználatos eszkö-zök, amelyek a további védőfelszereléssel együtt alkalmazva klinikai körülmények között jelentenek védelmet. Egyszeri (néhány órás) használat után „eldobandók”, az erre kijelölt tárolóedényekben veszélyes hulladékként gyűjtendők és ennek megfelelő megsemmisítésükről kell gondoskodni.

Magyarországon az orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásokat a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet tartalmazza.  A termék megfelelőségének értékeléséhez először el kell végezni a termék kockázati osztályba sorolását.

Az osztályba sorolás szabályainak figyelembevételével a gyártó a terméket az I., a II.a, a II.b vagy a III. kockázati osztályba sorolja (a kockázat foka a szám növekedésével emelkedik).

Alapvető rendelkezésként az eszköz akkor hozható forgalomba, illetve vehető használatba, ha a Rendelet 5. §-a alapján CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

 

Budapest, 2020. március 30.

Összeállította:

Kovács András

munkabiztonsági szakértő