Munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatai - vegyiprop.hu

Munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatai

Gondolatok a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatairól, különös tekintettel a prevencióra.

A prevenció jelentése a munka védelemben:

A munkavédelemben prevenció magában foglalja mindazon törekvéseket, amelyek a biztonságos munkafeltételek megteremtését, az egészség megőrzését, fejlesztését, illetve egészségkárosodás esetén az egészség mielőbbi visszaállítását, a károsodás további súlyosbodásának kivédését szolgálják.

A  munkavédelmi megelőzés legfőbb eszközei  a munkavédelmi  oktatás, a munkavédelmi ellenőrzés, a kockázatértékelés a munkavédelmi üzembe helyezés, a munkabalesetek kivizsgálásával a prevenció meghatározása, a munkavédelemi feladatok meghatározása-szabályozása, az időszakos biztonsági felülvizsgálatok.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkavédelmi követelményei, a munkavédelmi prevenció főbb elemei.

 1. A veszélyek elkerülése

A követelmények teljesítése azt jelenti, hogy a munkáltató olyan munkakörülményeket biztosít, és olyan technológiákat, olyan munkaeszközöket alkalmaz, amelyek használata mellett nem jelenik meg a munkahelyeken a veszély, illetve a keletkezett kockázat kezelt ( kézben van tartva).

Ez lenne a munkavédelemben, a megelőzésben  az ideális állapot.

 1. A nem elkerülhető veszélyek értékelése

A műszaki fejlettség jelenlegi fokán, a jelenleg alkalmazott technológiák esetén nincs olyan tevékenység, amelyet veszélymentesen lehet végezni, illetőleg nem lehet minden tevékenységet így végezni, tehát kockázatokkal mindig számolni kell.

Ebből következik, hogy a  munkáltató kötelessége a nem elkerülhető veszélyek munkavédelmi szakember bevonásával történő meghatározása, és e veszélyek és kockázatok mértékének, várható hatásának megállapítása, és ennek figyelembe vételével a megelőző, illetve helyesbítő intézkedések megtétele, a kockázatok megszüntetésére, csökkentésére.

 1. A veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése

A követelmény megvalósításának az a célja, hogy a munkát végző munkavállaló ne kerüljön közvetlenül érintkezésbe a keletkező, nem elkerülhető veszéllyel.

A nem elkerülhető veszélyek elhárításának a leghatásosabb módszere, ha azokat a keletkezési helyükön tudja a munkáltató megszüntetni.

Így például egy olyan munkahelyen, ahol az egészségre ártalmas gázok, gőzök keletkeznek, közvetlenül a munkahelyen alkalmazott elszívás kialakítása és működtetése a leghatékonyabb és legeredményesebb védelmi megoldás, ezt egészítheti ki az egyéni védőeszköz használata.

 1. Az emberi tényező figyelembe vétele a munkahely kialakításánál

A helyesen megválasztott emberi tényezők (az ergonómiai követelmények) figyelembe vétele a munkahelyek kialakításánál, a munkaeszközök tervezésénél biztosítja a kedvező munkakörnyezeti feltételeket és ez által az egészség és biztonság megvalósulását, továbbá a magasabb munkateljesítményt.

Az emberi tényező figyelembe vétele különösen fontos pl. a futószalag mellett végzett munka esetén, ahol a cél az egyhangú (monoton) vagy kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklése, illetve káros hatásának csökkentése, a munkaidő megfelelő beosztása, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülése.

 1. A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása

A korszerű, biztonságos körülmények közötti termék előállítása vagy a szolgáltatás nyújtása mindenki érdeke. Ebből adódik az a követelmény, hogy a munkáltató ne csak a termék, a szolgáltatás korszerűsítésével törődjék, hanem teremtse meg az elvárható munkavédelmi  feltételeket a technológia, a munkakörnyezet, az alkalmazott munkaeszközök területén is.

 1. A veszélyes helyettesítése a veszélytelennel vagy a kevésbé veszélyessel

A műszaki fejlődés eredményeként napról napra új megoldások, új anyagok születnek. A munkáltatónak mindig az ismert, legkevésbé veszélyes anyagot, illetve megoldást kell alkalmaznia. (pl. festésnél az aromás oldószerek kiküszöbölése érdekében vízbázisú festék használata).

 1. Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása

A munkavédelmi stratégia terjedjen ki  a munkafolyamatokra, a technológiákra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.

 1. A műszaki megoldás, a szervezési intézkedés a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest

Minél kevésbé múljon a munkavégzés szereplőin a megelőzés, tehát a sorban legyen az elkerülhetetlen utolsó megoldás az egyéni védelem.

 1. A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

A megfelelő utasítás alatt a kellő időben, pontosan, jól érthetően megfogalmazott, a munkavállaló által betartható utasítást értjük- beleértve a munkavédelmi követelményeket is-, amely alapján a munkavégzés körülményeiből adódó kockázatok vagy elkerülhetők, vagy elfogadható mértékűre csökkenthetők.

A prevenció elemei még  a teljesség igénye nélkül:

 • a dolgozók veszélyekre és azok megelőzésére is kitérő munkavédelmi oktatása,
 • a dolgozók tájékoztatása,
 • a dolgozókkal vagy munkavédelmi képviselőikkel folytatott tanácskozás.
 • munkavédelmi szakemberek foglalkoztatása( munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek)
 • a munkavégzés munkavédelmi összehangolása,
 • a munkavédelmi ellenőrzés is.