Munkavédelmi képviselők képzése - 2019. évi. munkavédelmi helyzet értékelése - vegyiprop.hu

Munkavédelmi képviselők képzése – 2019. évi. munkavédelmi helyzet értékelése

Koronavírus hatása a munkavédelmi képviselők képzésének elmaradására

Természetesen senkit sem lehet kötelezni arra, hogy ebbe fertőzésveszély ellenőre megszervezze vagy részt vegyen az oktatásokon. A veszély elmúltával a Vegyiprop Kft. gondoskodik az elhalasztott előadások pótlásáról.

2019. évi. munkavédelmi helyzet értékelése

Az ITM. nyilvánosságra hozta a munkabaleseti adatokat, mely az elmúlt évekhez hasonlóan kismértékben emelkedett. Figyelembe véve, hogy a foglalkoztatottak szám is folyamatosan emelkedik, így a létszámhoz viszonyított munkabaleseti mutató lényegében stagnál.

Összes munkabaleset éveként - vegyiprop.hu

Összes munkabaleset éveként

Természetesen továbbra is problémát jelent, hogy a munkabalesetek egy részét nem jelentik be, melynek bizonyítékát az alábbi táblázat szemlélteti, mely 2019. évi összes munkabaleset és az építőipari bejelentett balesetek számát és arányát rögzíti. Évek óta a munkabalesetek az építőiparban csak 3-5 % az összeshez viszonyítva, a halálosak viszont több mint harmada. A halálos munkabaleseteket nem lehet eltitkolni, viszont a kisebb nem súlyosakat azonban nem jelentik, főképpen a fekete munkánál bekövetkezetteket.

 

BalesetekÉpítőipari balesetek (fő)Index (%)
Összes: 2405510234,3
Ebből halálos: 832934,9

 

A munkavédelmi képviselők képzése során fontos feladatunk, hogy felhívjuk a képviselők figyelmét arra, hogy a munkabalesetek bejelentése elleni fellépés, a munkavállalók érdekérvényesítésének súlyos megsértésében is jelentkezhet.

Halálos balesetek évenként - vegyiprop.hu

Halálos balesetek évenként

A halálos munkabalesetek száma emelkedett, ez a mutató azonban nehezen értékelhető, mert az un. közúti munkabaleseteket is tartalmazza. Építőipart követően a legtöbb halálos munkabaleset a kereskedelembe és a szállításban következett be, 8-8 db. E számok nem tükrözik a tényleges tevékenységet, mert ha például egy kereskedelmi cégnek besorolt vállalat uszályrakodást végez, akkor is itt jelenik meg statisztikailag.

Lényegében az összes munkabaleseti számaink rosszabbul alakultak, mint a bázisidőszak, kivéve a nem súlyos csonkulásos munkabaleseteket. Sajnálatos módos a gyakorlatlan munkavállalók számának növekedése, nagyobb munkaintenzitás mind növeli a kockázatot.

A munkavédelmi képviselők képzésekor a munkabalesetek bejelentés, kivizsgálás jelentős hangsúlyt kell hogy kapjon, mert a munkáltatók gyakran a fent leírt módon sérthetik a munkavállalók érdekeit.

2019. évi munkabalesetek súlyosságuk szerint - vegyiprop.hu

2019. évi munkabalesetek súlyosságuk szerint