Munkavédelmi képviselő képzése - munkabalesetek kivizsgálása

Munkavédelmi képviselők képzése – munkabalesetek kivizsgálása

Milyen kötelezettsége van a munkavédelmi képviselőknek a munkabalesetek kivizsgálásában?

„Csak” morális kötelezettsége van, hiszen a munkavédelmi képviselő régi kifejezéssel élve társadalmi munkában látja el a feladatát, képviselve a munkavállaló érdekét.

 A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt) 86.§ 6/A értelmében Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

Az Mvt. 66.§ (3) bekezdés szerint „A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában”. Amennyiben tehát a munkavédelmi képviselő a kivizsgálásban nem tud részt venni vagy nem is akar, a munkabaleseti jegyzőkönyv második oldalában lévő (I) mező 1.pontjában „(3) Nem vett részt” kell megjelölni az üres kockában 3-as bejegyzéssel.

Ha a kivizsgálásban részt vett és azzal egyetért, akkor az 1-es bejegyzés szükséges.

Ha a munkáltatótól eltérő a megállapítása, illetve véleménye van [(3) bejegyzés], akkor a véleményét, megállapítását – kérésére – külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni és a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában is fel kell tüntetni. A munkabaleset kivizsgálásánál célszerű a munkavédelmi szaktevékenységet végzőkkel tisztázni az eltérő véleményeket és csak elkerülhetetlen esetekben forduljanak a külön véleményhez.

Megtörténhet, hogy a sérült – a képviselővel szemben is – nem ért egyet a kivizsgálással, ekkor javasolja, hogy az Mvt. 1. sz. mellékletében rögzített táblázatot töltse ki és küldje be a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak.

Természetesen csak akkor tudja megfelelően képviselni a sérült munkavállaló érdekeit, ha már a sérült és a tanúk meghallgatásánál is részt vesz, ezért meg kell követelnie, hogy valamennyi meghallgatáson megjelenjen.

Valamennyi baleset kivizsgálásában joga van a munkavédelmi képviselőnek részt vennie?

Csak a munkabalesetek esetében, a munkavégzéssel nem összefüggő baleseteknél pl. otthoni, munkába járásnál és munkából jövésnél (un. úti baleseteknél) már nem. Ezzel kapcsolatba felhívjuk a figyelmet az Mvt.87.§ 3. pontjában történt változásra.

  1. Munkabaleset:az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt.

Mely esetben kell a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni, nyilvántartani?

Bejelentésre, kivizsgálásra, nyilvántartásra vonatkozó előírásokat csak a három munkanapnál több munkaképtelenség esetén kell végrehajtani, A munkanapkiesést nem okozó munkabaleseteket csak „tisztázni” kell. (Sajnos az Mvt. vagy a Vhr. a tisztázás fogalmát nem tartalmazza.”)

A munkavédelmi képviselők képzésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a munkabalesetek értelmezésére, az eljárási rend megismertetésére. Ezt segíti elő az alábbi táblázat.

EseményKivizsgálásMunkabaleseti jegyzőkönyv készítéseNyilvántartás bejelentés
Munkaképtelenség nélküli baleset„tisztázni” Mvt. 64.§ (4)_
1-3 munkanapos munkaképtelenség+ Mvt. 64.§ (4)+ Mvt. 64.§ (4)
3 munkanapot meghaladó munkaképtelenség+ Mvt. 64.§ (4)+ Mvt. 64.§ (4)+ Mvt. 64.§ (4)

Milyen együttműködés szükséges a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munkabalesetek kivizsgálásánál?

Az Mvt. 64.§ (4) szerint a munkáltatónak a munkabaleset kivizsgálásának megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. Csak a súlyos munkabaleset kivizsgálásában kell az orvosnak részt vennie, egyéb balesetek esetén az orvos dönt.

Célszerű az orvossal egyeztetni a munkavédelmi képviselőnek, különösen akkor, ha a baleset ergonómiai, munkakörnyezeti hatásokkal van összefüggésben.

A munkavédelmi képviselők képzésével kapcsolatban a következő anyagunkban a munkavállalók alkalmasságát tárgyaljuk, melyben a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak jelentős feladatai vannak.