elmi képviselő választás jogi vonatkozásai - Vegyiprop Kft

Munkavédelmi képviselő választás jogi vonatkozásai

A munkáltatók többsége tisztában van a munkavédelmi képviselő megválasztásának kötelezettségével.  A 2016. július 8-án életbe lépett jogszabály-módosítás a kötelezettség feltételeként a húsz fős létszámot állapította meg.

Mi a munkáltató kötelezettsége a munkavédelmi képviselő választással kapcsolatosan.

A jogszabály változás a következőképpen szól:  „munkavédelmi képviselő-választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége”.

A munkavédelmi képviselő megválasztását mint a munkavállalók jogaként írja elő. Az előírás célja az, hogy a munkavállalók gyakorolhassák azt a jogot, hogy munkavédelmi képviselőt válasszanak. Ha a munkavállalók nem kívánnak élni a törvényben leírt jogukkal, akkor nem lehet őket erre kötelezni, illetve ezt nem lehet a munkáltató terhére róni.

A munkavédelmi képviselő választás (nem csak) húszfős létszám esetén biztosítandó.

A munkavédelmi képviselők megválasztásával kapcsolatos kötelezettségeket a 2004-es jogszabály-módosítás fektette le, amely akkor még ötvenfős létszámküszöböt határozott meg.

A módosításhoz fűzött indokolás szerint: „Döntően fontos változásként jelenik meg a törvény azon előírása, mely szerint – az alanyi jogosultságtól eltérően – a legalább ötven főt foglalkoztató munkáltatónál kötelező munkavédelmi képviselő-választást tartani. Tekintve, hogy a választás eredményességét, illetve érvényességét a törvény nem tudja garantálni, csak a választás megtartását írja elő. […] A választás megtartásának szabályos lebonyolításáért a munkáltató felelős.”

Ezzel összhangban áll a 2016-ban hatályba lépett módosítás is, amely a munkáltatói kötelezettséggel kapcsolatban ismét a választás megszervezését írja csak elő:  „A  rendelkezés hatálybalépésével egységesen minden húsz főt elérő munkáltatónál az Mvt. szerinti szervezett munkavégzés fogalomkörébe tartozó munkáltatónál meg kell szervezni a munkavédelmi képviselő-választást.”

A jogszabály azt is előírja, hogy húsz főnél kevesebb munkavállalót alkalmazó munkáltatónál is teljesítenie kell a munkáltatónak a választás megtartásával kapcsolatos kötelezettségeit, ha az ott működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy akár a munkavállalók többsége kezdeményezi a választás tartását.

A munkáltatónak biztosítania kell a képviselőválasztás megtartását.

A kötelezettség nem hárítható a munkavállalókra, akár a létszámküszöb átlépése miatt, akár kérelemre történik a választás. A munkáltatónak akkor is aktív közreműködést kell vállalnia a képviselő megválasztásában.

Ha a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók létszáma az húsz főt eléri, a képviselő-választás megtartása kötelező. A munkáltató a munkavédelmi képviselő választás lebonyolítását, a feltételeinek biztosítását nem mellőzheti arra hivatkozva, hogy a munkavállalók a választást nem kezdeményezték.