Visszatérés a COVID-19 járvány után a munkahelyekre - Munkavédelmi képviselő képzés - vegyiprop.hu

Visszatérés a COVID-19 járvány után a munkahelyekre

Munkavédelmi képviselő képzés – Visszatérés a COVID-19 járvány után a munkahelyekre

Magyarország kormánya 2020. március közepén a járványos Koronavírus vészhelyzet kihirdetését követően számos intézkedést hozott az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. A veszélyhelyzetre tekintettel bizonyos tevékenységeket, a rendezvényeket időben, illetve térben korlátoztak. Amint a vészhelyzet feloldásával a fizikai távoltartási intézkedések a COVID-19 terjedési sebességének megfelelő csökkenését elérik, a gazdasági tevékenységek, a munka fokozatosan újra indulhat.

Függetlenül attól, hogy hogyan és milyen mértékben folytatódik az új munkakezdés, nagyon valószínű, hogy bizonyos intézkedések egy ideig érvényben maradnak annak érdekében, hogy elkerüljük a fertőzöttek számának meredeken történő növekedését.

A kialakult veszélyhelyzet kezelése nyomást gyakorolt a munkaadókra és a munkavállalókra, akiknek a tevékenységük újrakezdése miatt nagyon rövid idő alatt új eljárásokat és gyakorlatokat kell kialakítani, vagy bizonyos területeken a munkavégzést időlegesen fel kellett függeszteni.

A munkahelyre való visszatéréshez a megfelelő megelőző intézkedések biztosíthatják a biztonságos és egészséges visszatérést, a fizikai távolságtartási intézkedések enyhítése után hozzá-járulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához. Mielőtt minden munkavállaló visszatérne a munkahelyre, el kell végezni minden olyan változtatást a munkahely kialakításában és a munka megszervezésében, amelyek csökkentik a COVID-19 terjedését.

Célszerű megbeszélni, egyeztetni a tervezett változásokat a foglalkozás-egészségügyi és a munkavédelmi szakemberekkel a kötelező kockázatértékelés keretében. A munkáltatónak a kockázatértékelést követően, annak megállapításait figyelembe véve szükséges meghatároznia a védekezés leghatékonyabb módját, az egyéni védelem módozatait.

Fontos, hogy a munkáltatóktól nem várható el a Koronavírus járványügyi kezelése, de a járványveszély esetén a munkáltató alapvető kötelezettsége a munkavégzés helyén a szükséges védőintézkedések és a munkavállalói tájékoztatás megtétele, továbbá a munkavállalók egészségének védelme.

A munkavédelmi képviselő képzések alkalmával kiemelten foglalkozunk a következőkkel:

1. Szükséges védőintézkedések

Ebben a körben a munkáltató feladata, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, a munka-védelmi szakember továbbá a munkavédelmi képviselő bevonásával felmérje a lehetséges egészségügyi kockázatokat, a megelőzéshez szükséges védőfelszerelések (a munkavégzés körülményeitől függően pl. maszkok, kesztyűk), vegyszerek, fertőtlenítők körét, és azokat a munkavégzés helyén a munkavállalók számára folyamatosan és díjmentesen biztosítsa.

2. A munkáltatók kötelesek biztosítani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, amelynek keretében:

 • A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, melynek módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

 • A munkáltatói munkavédelmi feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

 • A járványveszélyre tekintettel rendkívüli oktatás megtartása lehet indokolt. A rendkívüli oktatás célja a megelőzési kérdések megbeszélése. Az oktatási tematika kiegészítésre szorulhat.

 • Ha a munkáltató új munkavállalót foglalkoztat, fontos, hogy tájékoztassák őket a munkahelyi kockázatokról, és szükség esetén biztosítsanak képzést. Képzések kiscsoportos formában történjenek, betartva az 1,5 m-es távolságot egymástól, és szájmaszk viselése is javasolt.

 • A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.

3. Munkavállalói tájékoztatás

A munkáltató feladata, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával a munkavállalókat lehetőség szerint és a munkavégzés körülményeinek figyelembe vételével tájékoztassa az alábbi körben:

 • a Koronavírus lehetséges tünetei (magas láz, köhögés, légszomj, influenzaszerű tünetek, stb.)

 • a Koronavírus lappangási ideje, terjedésének lehetséges módjai (cseppfertőzéssel)

 • a Koronavírus elkerülésének lehetséges megoldásai (pl. rendszeres kézmosás, fertőtlenítők használata)

 • a munkáltató által biztosított védőeszközök, vegyszerek elérhetőségei, használatának módja, szükségessége,

 • ha a munkavállaló a Koronavírus lehetséges tüneteit észleli magán, úgy ezt telefonon jelentse a munkáltatónak, és ne jelenjen meg a munkavégzés helyén, hanem azonnal hívja fel házi orvosát vagy a lakóhelye szerinti ügyeletet, továbbá ismételten csak akkor jöjjön dolgozni, ha házi orvosa igazolja keresőképességét,

 • ha a munkavállaló más munkavállaló esetében a Koronavírus tüneteit észleli, azonnal jelezze a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, valamint közvetlen felettesének és hívjanak mentőt.

A munkavédelmi képviselő képzésen a következő fontos témáról is tájékoztatást tartunk:

Intézkedési tervet kell készíteni egy esetleges fertőzéses tünettel rendelkező munkavállalóval kapcsolatos lépésekről (pl. azonnali izoláció, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat értesítése, a munkaterület fertőtlenítése, stb.), valamint azokra a munkaszervezési kérdésekre vonatkozóan, ha a munkáltató a munkavégzés helyének átmeneti bezárásáról dönt.

Fontos kiemelni, hogy a védőfelszereléseket, vegyszereket a munkáltató nem csak biztosítani köteles, de fokozottan köteles ellenőrizni azok megfelelő használatát is.

Amikor a munkát a csökkent létszámú munkaerőhöz kell igazítani (például új módszerek és eljárások bevezetésével, valamint a szerepek és felelősség megváltoztatásával) végig kell gondolni, hogy az alkalmazottaknak szükségük van-e további képzésre és támogatásra.

Hasznos lehet a munkavállalók át- illetve keresztirányú képzésére az alapvető tevékenységek ellátására (hogy a munkahely akkor is működjön, ha a kulcsfontosságú dolgozók távol vannak).

A Munka törvénykönyvének van egy olyan passzusa, ami azt tartalmazza, hogy átmenetileg, évente maximum 44 munkanap alkalmával más munkahelyen történő munkavégzésre is utasít-hat a munkáltató, illetve a munkavállaló határozott idejű távmunka végzéséről is megállapodhat a munkáltatóval. Az ilyen esetekben a munkáltatónak pedig ellenőriznie kell azt, hogy ahonnan a munkavállaló dolgozik, megfelel-e a munkavédelmi jogszabályoknak”.

Javasolt a munkahely bejáratánál és más területeken plakátok kihelyezése, amelyek felhívják a figyelmet a higiénés szabályok szigorú betartására.

Célszerű átlátszó, át nem eresztő plexi lemezekből paravánt elhelyezni a munkavállalók között, különösen, ha nem tudnak 1,5 méter távolságot tartani egymástól. A paravánok fertőtlenítését rendszeresen el kell végezni. Ha nem lehetséges paravánt alkalmazni, akkor is nagyobb távolságot célszerű hagyni a dolgozók között.

Indokolt naponta többször is fertőtleníteni azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, lift hívó gomb stb.)

Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére legalább 70%-os alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők is megfelelőek.

A munkaterekben megfelelő minőségű és mennyiségű levegőt kell biztosítani természetes légcsere esetén gyakori szellőztetés ajánlott. A különféle légtechnikai eszközök növelhetik a kockázatot a levegő keverésével, a vírusos cseppek lebegtetésével, valamint a kórokozó szállításával. A mesterséges szellőztetés helyett, a megelőzés érdekében ezért javasoljuk a természetes szellőztetés alkalmazását.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (https://nnk.gov.hu/) közzétett tájékoztatókban és a kormányzati honlapon (https://koronavirus.gov.hu/) további részletes információk találhatók a fertőzés tovább terjedésének megakadályozására vonatkozóan.

A Vegyiprop Kft. a munkavédelmi képviselő képzést kontaktórás formában hamarosan folytatja.

Budapest, 2020. június 05.

Összeállította:

Kovács András
munkabiztonsági szakértő