Munkavédelmi képviselő képzés kicsit bővebben - Vegyiprop

Kicsit bővebben a munkavédelmi képviselő képzés és továbbképzés

Munkavédelmi képviselő képzés és továbbképzés

A dolgozók érdekeit nem csak az üzemi tanácsok vagy a szakszervezetek képviselik a munkahelyeken. A biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítása és megőrzése érdekében is külön képviselőjük van a munkavállalóknak. A munkavédelmi képviselőt a munkavállalók választják meg, és ő az a személy, aki a biztonságos, illetve  az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéssel összefüggő munkavállalói érdekeket és jogokat képviseli a munkáltatóval való együttműködés során. Azok az intézmények, vállalatok, ahol a foglalkoztatottak létszáma legalább 20 fő, kötelesek munkavédelmi képviselő foglalkoztatására. A megválasztott munkavédelmi képviselő kötelező módon részt kell vegyen a Munkavédelmi Törvényben meghatározott munkavédelmi képviselő képzésen és továbbképzésen.

A munkavédelmi képviselőt felkészíti a képzés:

 • jogaik gyakorlására,
 • az érdekérvényesítés lehetőségeire és módszereire,
 • megismerteti a munkáltatóval, valamint a szakhatóságokkal való együttműködés formáit,
 • megismerteti a tevékenységük gyakorlásához nélkülözhetetlen alapvető szakmai ismereteket.

A munkavédelmi képviselő hatáskörébe az alábbi tevékenységek, tartoznak:

 • a munkavédelmi képviselő beléphet munkaidőben a munkahelyekre, hogy megbizonyosodjon a munkaeszközök, a munkahelyek állapotáról,
 • részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában,
 • részt vehet a munkaterületet érintő határozatok előkészítésében,
 • a kockázatok értékelésével, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésével kapcsolatban tanácsadási, tájékozódási, véleményezési jogosultsággal rendelkezik.
A munkavédelmi képviselő képzés célja, a képviselő felkészítése arra, hogy a munkakörükbe tartozó tevékenységeket kifogástalanul és pontosan elvégezhessék, illetve, hogy a munkavállalói érdekeket a lehető legjobban tudják képviselni.

A munkavédelmi képviselő képzés és továbbképzés főbb témakörei:

 • a Munkavédelmi Törvény ismertetése,
 • a munkavédelmi képviselők jogai, feladatai
 • a munkavédelemben megjelent új szabványok,
 • a munkavédelmi érdekegyeztetés szerepe, szerkezete, szervezeti kerete
 • a munkavállaló munkavédelmi kötelességei,
 • a munkáltató kötelezettségei a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek megteremtésében,
 • a munkavédelmi képviselők gyakorlati feladatai,
 • a hatóságokkal való együttműködés,
 • a munkáltatóval való együttműködés (a megállapodás formája, tartalma),
 • a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések betartásának ellenőrzése,
 • a munkavégzési folyamatok, munkahelyek, munkaeszközök helyszíni, ellenőrzése
 • egyéni védőeszközök kiválasztása és ezek helyes használatának ellenőrzése,
 • a munkavédelmi képviselő szerepe, feladata a kockázatértékelés során,
 • munkavédelmi oktatások (típusai, gyakoriság),
 • munkavédelmi dokumentációk,
 • munkavédelmi ellenőrzések,
 • foglalkozási megbetegedések, munkavédelmi munkabalesetek, rendkívüli balesetek kivizsgálása, az ezekből eredő károk megtérítésének szabályai,
 • veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogszabályok (a kémiai biztonságról szóló törvények, rendeletek)

Munkavédelmi képviselő képzés:

Minden 20 főnél többet foglalkoztató cégnek munkavédelmi képviselőt kell választania és a munkavédelmi képviselőnek munkavédelmi képzésben kell részesülnie. Az első évben ez 16 óra.

Munkavédelmi képviselő továbbképzés

A munkavédelmi képviselő továbbképzése szintén kötelező, hogy naprakész legyen a jogszabályok illetve változások tekintetében, valamint, hogy tudását frissen tarthassa. Ennek törvényi minimuma 8 óra.